معرفی مدیریت اداره نظارت بر فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل ها
معرفی مدیریت
 
مدیر نظارت بر فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل ها
نام و نام خانوادگی
دکتر عباس طالبیان
مدرک تحصیلی پزشک عمومی
آدرس پستی
بلوار آزادگان/ نبش خیابان مفتح/ ساختمان شماره 2 ستاد دانشگاه/ طبقه اول
کد پستی
53135-34148
تلفن تماس
028-33670041-33686400
نمابر
028-33672783
پست الکترونیک drugandfood@qums.ac.ir
ساعت کار اداری
شنبه تا چهارشنبه 7:30 صبح الی 14:15/ پنجشنبه ها: 7:30 صبح الی 13:15
زمان ملاقات عمومی
سه شنبه ها 8 الی 10 (با هماهنگی قبلی ازطریق دفتر مدیریت)

اهداف مدیریت
 
  • ارتقاء نظارت بر فعالیت عطاری ها و مکان های عرضه مکمل های ورزشی و رژیمی

شرح وظایف 
 
  • نظارت بر حسن انجام امور اجرایی نظارتی و آموزشی ادارات تابعه در جهت تأمین سلامت جامعه
  • اجرای بخشنامه ها و دستورات معاونت غذا و دارو طبق ضوابط موجود
  • شرکت در جلسات، کارگروه ها ، همایش های کشوری، استانی و ... مرتبط مورد نیاز
  • انجام هماهنگی ها و تعاملات در سطح دستگاه های استان، وزارت مربوطه و سازمان های ذیربط
  • مشارکت در امور پژوهشی و حوزه های مرتبط