فرم نظرسنجی دارویی

لطفاً فرم نظرسنجی را تکمیل نمایید:
کدام گزینه در مورد مصرف صحیح داروها در ماه مبارک رمضان بدون مشورت با پزشک معالج صحیح نمی باشد؟