تماس ها
تماس ها
معاونت غذا و دارو
  • معاونت غذا و دارو
    33670041-33686400-028
    قزوین - بلوار آزادگان - نبش مفتح - ساختمان شماره 2 ستاد دانشگاه - معاونت غذا و دارو