معرفی مدیریت آزمایشگاه کنترل
معرفی مدیر
 
مدیر آزمایشگاه کنترل مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی
نام و نام خانوادگی
علی صادقی نیارکی
مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی
آدرس پستی
بلوار آزادگان/ نبش خیابان مفتح/ ساختمان شماره 2 ستاد دانشگاه/ طبقه دوم
کد پستی
53135-34148
تلفن تماس
028-33677172
نمابر
028-33672783
پست الکترونیک drugandfood@qums.ac.ir
ساعت کار اداری
شنبه تا چهارشنبه 7:30 صبح الی 14:15/پنجشنبه ها : 7:30 صبح الی 13:15
زمان ملاقات عمومی
یکشنبه ها و سه شنبه ها 10 الی 13 (با هماهنگی قبلی ازطریق دفتر مدیریت)


معرفی جانشین مدیر

 
مسئول فنی آزمایشگاه کنترل مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی
نام و نام خانوادگی مریم عسگری
مدرک تحصیلی کارشناسی علوم آزمایشگاهی
آدرس پستی
بلوار آزادگان/ نبش خیابان مفتح/ ساختمان شماره 2 ستاد دانشگاه/ طبقه دوم
کدپستی
53135-34148
تلفن تماس
028-33677172
نمابر
028-33672783
پست الکترونیک drugandfood@qums.ac.ir
ساعت کار اداری
شنبه تا چهارشنبه 7:30 صبح الی 14:15  /   پنجشنبه ها : 7:30 صبح الی 13:15

اهداف مدیریت

 
 • ارتقاء کیفی منابع انسانی حوزه مدیریت
 • ارتقاء کیفی و کمی خدمات آزمایشگاهی حوزه و سایر آزمایشگاه های استان
 • ارتقاء سطح منابع مالی حوزه مدیریت
 • افزایش سطح مشارکت مردم و سایر بخش های مرتبط با حیطه فعالیت حوزه مدیریت
 • مشارکت پویا در تصمیم گیری ها، برنامه ریزی ها و فرآیندهای مبتنی بر ارتقاء سطح ایمنی و سلامت محصولات غذایی، بهداشتی، آرایشی و بسته بندی تولید و عرضه شده در سطح استان
 • تلاش مستمر در توسعه و ارئه خدمات فنی (کمی وکیفی ) آزمایشگاهی متناسب با نیازمندی استان
 • ایجاد تعامل سازنده با بخش خصوصی (واحدهای تولیدی،آزمایشگاههای آکرودیته و همکار) در زمینه
 • گسترش و توسعه به روز خدمات فنی آزمایشگاهی مربوط به کنترل کیفی
 • استناد کلیه فرایندها، استنتاج ها و تجزیه و تحلیل ها به مراجع علمی معتبر، دستورالعمل ها، مقررات وقوانین جاری و پرهیز از هر گونه اعمال سلایق شخصی در مرحله انجام آزمایشات و اظهارنظر در مورد کلیه نمونه های ارسالی به آزمایشگاه


شرح وظایف
 
 • انجام آزمایشات شیمیایی، فیزیکی، ارگانولپتیکی و میکروبی روی نمونه های ارسالی به آزمایشگاه و اظهارنظر علمی و مستند به مراجع معتبر علمی، استانداردهای مربوطه و ضوابط و مقررات جاری در مورد نمونه
 • اعمال نظارت مستمر بر فعالیت و عملکرد آزمایشگاه های واحدهای تولیدی محصولات غذایی، بهداشتی، آرایشی و بسته بندی و نیز آزمایشگاه های همکار
 • همکاری در ارائه خدمات آموزشی (علمی و عملی) به مشتریان درون سازمانی و عنداللزوم برون سازمانی پس از طی مراحل قانونی لازم به تشخیص مافوق
 • انجام طرح های تحقیقاتی و پژوهشی در زمینه مواد غذایی، بهداشتی و آرایشی
 • مشارکت در انجام طرح های منطقه ای و کشوری در راستای ارتقاء کیفی محصولات غذایی، بهداشتی و آرایشی
 • مشارکت در صدور پروانه های ساخت محصولات غذایی، بهداشتی، آرایشی و بسته بندی
 • عقد قرارداد با واحدهای تولیدی فاقد تجهیزات کامل آزمایشگاهی مستقر در استان در زمینه کنترل کیفی محصولات تولیدی مربوطه