درباره ما
دکتر پیمان قجربیگی
دکتر امید کارآگاه
 • دکتر امید کارآگاه // دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین - معاونت غذا و دارو // *مدیر نظارت بر امور دارو و مواد مخدر*
دکتر عباس طالبیان
 • دکتر عباس طالبیان // دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین - معاونت غذا و دارو // *سرپرست اداره نظارت بر فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل ها*
هدایت آزادروش
 • هدایت آزادروش // دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین - معاونت غذا و دارو // *مدیر اداره نظارت بر مواد غذایی و بسته بندی*
علی صادقی نیارکی
 • علی صادقی نیارکی // دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین - معاونت غذا و دارو // *مدیر آزمایشگاه کنترل*
سعید مافی
 • سعید مافی // دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین - معاونت غذا و دارو // مسئول امور مالی
محمد پیرمردوند چگینی
مهندس طاهره دینکانی
 • مهندس طاهره دینکانی // دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین - معاونت غذا و دارو // *کارشناس مسئول اداره تجهیزات پزشکی*
دکتر سینا درزی
 • دکتر سینا درزی // دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین - معاونت غذا و دارو // *سرپرست اداره نظارت بر مواد آرایشی و بهداشتی*
مهندس حسن بغدادی
 • مهندس حسن بغدادی // دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین - معاونت غذا و دارو // *کارشناس اداره نظارت بر ظروف و بسته بندی*
مهندس زهره رحمانی
 • مهندس زهره رحمانی // دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین - معاونت غذا و دارو // *سرپرست اداره نظارت بر مواد غذایی*
مهندس متین تابنده
 • مهندس متین تابنده // دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین - معاونت غذا و دارو // *کارشناس اداره نظارت بر مواد غذایی*
شادی منجم
 • شادی منجم // دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین - معاونت غذا و دارو // *کارشناس اداره نظارت بر مواد غذایی*
مهندس فرح رضایی
 • مهندس فرح رضایی // دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین - معاونت غذا و دارو // *کارشناس اداره نظارت بر مواد غذایی*
مهندس منا بیگم یگانگی
شهلا فرهادی
 • شهلا فرهادی // دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین - معاونت غذا و دارو // *کارشناس اداره نظارت بر مواد غذایی*
مهندس نسرین خونساری
 • مهندس نسرین خونساری // دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین - معاونت غذا و دارو // *کارشناس اداره نظارت بر مواد غذایی و عرضه*
نادیا ارشادی
 • نادیا ارشادی // دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین - معاونت غذا و دارو // *کارشناس اداره نظارت بر مواد آرایشی و بهداشتی*
مرضیه مجدی
 • مرضیه مجدی // دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین - معاونت غذا و دارو // *کارشناس اداره نظارت بر مواد آرایشی و بهداشتی*
زهرا جمشیدزاده
 • زهرا جمشیدزاده // دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین - معاونت غذا و دارو // *کارشناس اداره نظارت بر مواد آرایشی و بهداشتی*
بيشتر
بازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 67613
تعداد بازديد کنندگان سايت: 56030950 تعداد بازديد زيرپورتال: 3768221 اين زيرپورتال امروز: 1604 سایت در امروز: 32714 اين صفحه امروز: 24