تماس ها
دفتر معاونت غذا و دارو
 • دفتر معاونت غذا و دارو
  33670041-33686400-028
  قزوین- بلوار آزادگان- نبش مفتح - ساختمان شماره 2 ستاد دانشگاه - معاونت غذا و دارو
مدیریت نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی
مدیریت نظارت بر امور دارو و مخدر
امور مالی
 • امور مالی
  33686402-028
  قزوین- بلوار آزادگان- نبش مفتح - ساختمان شماره 2 ستاد دانشگاه - معاونت غذا و دارو
مدیریت آزمایشگاه کنترل
 • مدیریت آزمایشگاه کنترل
  33677172-028
  قزوین- بلوار آزادگان- نبش مفتح - ساختمان شماره 2 ستاد دانشگاه - معاونت غذا و دارو
مدیر امور عمومی و اداری
 • مدیر امور عمومی و اداری
  33687113-028
  قزوین- بلوار آزادگان- نبش مفتح - ساختمان شماره 2 ستاد دانشگاه - معاونت غذا و دارو
مدیر تجهیزات پزشکی
 • مدیر تجهیزات پزشکی
  33668801-028
  قزوین- بلوار آزادگان- نبش مفتح - ساختمان شماره 2 ستاد دانشگاه - معاونت غذا و دارو
اداره نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی
کارشناسان مواد غذایی
 • کارشناسان مواد غذایی
  -
  قزوین- بلوار آزادگان- نبش مفتح - ساختمان شماره 2 ستاد دانشگاه - معاونت غذا و دارو
اداره نظارت بر ظروف و بسته بندی
اداره نظارت بر مواد آرایشی و بهداشتی
رسیدگی به شکایات
 • رسیدگی به شکایات
  -
  قزوین- بلوار آزادگان- نبش مفتح - ساختمان شماره 2 ستاد دانشگاه - معاونت غذا و دارو
کارشناسان امور دارویی
 • کارشناسان امور دارویی
  33673213-028
  قزوین- بلوار آزادگان- نبش مفتح - ساختمان شماره 2 ستاد دانشگاه - معاونت غذا و دارو
آموزش و تحقیقات
 • آموزش و تحقیقات
  33686401-33686403-028
  قزوین- بلوار آزادگان- نبش مفتح - ساختمان شماره 2 ستاد دانشگاه - معاونت غذا و دارو
کارشناس تجهیزات پزشکی
بازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 39883
تعداد بازديد کنندگان سايت: 56031051 تعداد بازديد زيرپورتال: 3768240 اين زيرپورتال امروز: 1623 سایت در امروز: 32815 اين صفحه امروز: 8