اخبار معاونت
برگزاری جلسه آموزشی فرهنگ صحیح مصرف فرآورده های گیاهی و مکمل ها

دکتر عباس طالبیان، مدیر اداره نظارت بر فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی قزوین از برگزاری جلسه آموزشی در مدرسه فضیلت خبر داد خبر داد.

دکتر طالبیان با تایید این خبر افزود: در این جلسه آموزشی، مهندس رامش مهرآئین، کارشناس اداره نظارت بر فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل ماعونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی قزوین توضیحاتی را در خصوص تشخیص کالاهای مجاز از غیر مجاز ،تداخلات گیاهان دارویی با داروهای شیمیایی، هشدار مصرف خودسرانه گیاهان دارویی ارائه نمودند.

دکتر طالبیان ادامه داد: عوارض مصرف خودسرانه گیاهان دارویی برای سنین کودکان و مادران باردار و شیرده ،عوارض مصرف خودسرانه مکمل‌های ورزشی و همچنین لزوم توجه به برچسب اصالت و سلامت کالا نیز در انتهای جلسه بیان گردید و ضمن معرفی شماره تلفن واحد طبیعی، سنتی و مکمل (33663844-028) جهت پاسخگویی به شکایات، به سوالات حضار پاسخ داده شد.

گفتنی است به منظور آشنایی کادر آموزشی مدرسه ابتدایی فضیلت با فرهنگ صحیح مصرف گیاهان دارویی، جلسه آموزشی در مدرسه فصیلت در روز 20 بهمن 1398 برگزار گردید.

آدرس پرتال دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین     www.qums.ac.ir