وسایل پزشکی فراخوان شده
1398/3/28 سه‌شنبه فراخوان پلیت الکتروسرجیکال تولید شرکت فارمد پلیمر رایان
به استحضار می رساند با توجه به نامه دریافتی از اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی پلیت الکتروسرجیکال یک بار مصرف با مدل های تک لبه سری ساخت های
( F960928-F970414-F960821) و دو لبه سری ساخت (F970217) تولید شرکت فارمد پلیمر رایان با مشخصات مندرج در فایل پیوست فرخوان گردیده است.لذا ضروری است کلیه مراکز درمانی در صورت دارا بودن محصول مذکور،با شرکت نمایندگی تماس حاصل فرمایند. شایان ذکر است اطلاعات تکمیلی در بخش فراخوان پورتال اداره کل تجهیزات پزشکی و نیز بخش تجهیزات پزشکی سایت معاونت غذا و دارو دانشگاه قابل بهره برداری می باشد.

برای دریافت متن فراخوان بر روی دانلود کلیک نمایید .  دانلود