وسایل پزشکی فراخوان شده
1398/6/31 يكشنبه فراخوان 5 مورد ملزومات پزشکی فاقد مجوز پروانه ساخت و سابقه واردات

به اطلاع می رساند اقلامی به شرح جدول ذیل توسط اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی فراخوان گردیده است و لازم است توسط شرکت تولید کننده مذکور جمع آوری گردد. بر این اساس ضروری است کلیه مراکز درمانی، اصناف و شرکت های توزیعی از خرید کالاهای مذکور خودداری نموده و در صورت دارا بودن نسبت به تعیین تکلیف جمع آوری و امحا کالاها و برخورد با متخلفین مطابق با دستورالعمل ابلغی اقدام نمایند.

لازم به ذکر است اطلاعات تکمیلی در سایت اداره کل تجهیزات پزشکی و همچنین پورتال معاونت غذا و دارو دانشگاه در دسترس می باشد.
 

ردیف

نام وسیله پزشکی

شرکت سازنده

نام تجاری

مدل

موضوع

1

ایروی

ارتو طب

--

--

کالای فاقد مجوز

2

گاز وازلینه

امداد صنعت تهران

--

--

کالای فاقد مجوز

3

گاز وازلینه

گروه تولیدی نوگل

SHAHIN

--

کالای فاقد مجوز

4

باند کشی

--

NIHEI

--

کالای فاقد مجوز

5

لنز داخل چشمی

ابزار طب پویا

--

IRIFIX

کالای فاقد مجوز