اقلام فاقد مجوز
1398/10/14 شنبه اعلام پیچ IMF شرکت ایمن ایجاز فاقد مجوز پروانه ساخت

با توجه به نامه دریافتی از اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی کالای مندرج در جدول زیر فاقد پروانه ساخت یا سابقه واردات از اداره کل تجهیزات پزشکی می باشد. لذا ضروری است کلیه مراکز درمانی، شرکت های توزیعی و اصناف از خرید کالای مذکور خودداری نموده و در صورت دارا بودن این کالا، نسبت به تعیین تکلیف ، جمع آوری و امحا کالا و برخورد با متخلفین مطابق با دستورالعمل ابلاغی اقدام نمایند.

نام وسیله پزشکی

شرکت سازنده

موضوع

پیچ IMF

ایمن ایجاز

کالای فاقد مجوز