اخبار معاونت
تشدید نظارت بر توزیع انسولین های قلمی در داروخانه ها از ابتدای بهمن ماه

دکتر امید کارآگاه، مدیر نظارت بر دارو و مواد مخدر معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی قزوین از تشدید نظارت بر  توزیع انسولین های قلمی خبر داد.

دکتر کارآگاه با تایید این خبر افزود: به منظور کنترل و پایش بازار و تامین بموقع داروهای مورد نیاز بیماران دیابتی و جلوگیری از قاچاق و خروج دارو دستورالعمل توزیع انسولین های قلمی قابل اجرا از ابتدای بهمن ماه به کلیه داروخانه های سطح استان ابلاغ گردید.

دکتر کارآگاه در ادامه افزود: بر اساس این دستورالعمل ، انسولین های قلمی مورد نیاز بیماران با دفترچه بیمه پایه( سلامت، تامین اجتماعی، نیروهای مسلح و کمیته امداد) پس از تایید در سامانه بیمه، به بیمار تحویل می گردد و فروش آزاد دارو ممنوع می باشد.

دکتر کارآگاه در خصوص بیماران با نسخ آزاد و یا فاقد بیمه های پایه و یا اتباع خارجی مقیم ایران بیان نمود: پس از تایید نسخه توسط معاونت غذا و دارو و صدور معرفی نامه با اعتبار 5 ماهه ، تحویل دارو به بیماران به صورت ماهیانه با ثبت در معرفی نامه صورت می پذیرد.

آدرس پرتال دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین     www.qums.ac.ir