اخبار معاونت
فراخوان مسابقه باقلوای قزوین

شما نیز میتوانید باشرکت در این مسابقه مهارت و توانایی خود را در مقایسه‌ی با دیگر بسنجید.

به تمامی شرکت کننده گان لوح  تقدیر وبه سه نفر برتر علاوه بر لوح تقدیر  جوایز ارزنده ای  اهدا خواهد شدَ

مواردی که براساس آن امتیاز دهی انجام میشود:

طعم و مزه ، -نوآوری و  خلاقیت در طعم، زیبایی ظاهری ، خلاقیت و ابتکار در شکل و ظاهری درعین حفظ اصالت ، اندازه مناسب ، چیدمان و میزآرایی ، رعايت ارزش غذايي بر اساس استانداردهاي مربوط به هرم غذايي  ، استفاده از ظروف ایرانی تهیه و ارائه دستور پخت ، بسته بندی مناسب محصول

شرایط مسابقه:

حداکثر وزن شیرینیها و باقلوای  ارسالی  یک الی دو کیلو باشد
مبلغ واریزی جهت ثبت نام 200000 ریال می باشد به شماره کارت 5894 6315 9395 5354 به نام سینا تربره بانک رفاه