اخبار معاونت
برگزاری کمیته دانشگاهی تجویز و مصرف منطقی بهمن ماه

دکتر کارآگاه، مدیر نظارت بر دارو و مواد مخدر معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی قزوین از برگزاری کمیته تجویز و مصرف منطقی دانشگاه در روز 30 دی 1398 خبر داد.

در ابتدای جلسه جناب آقای دکتر امید کارآگاه ، به صورت کلی عناوین مطروحه در جلسه را بیان نمودند.

سپس دکتر مهدیس صدر، کارشناس دارویی معاونت غذا و دارو  دانشگاه علوم پزشکی قزوین، به ارائه گزارش تحلیلی از شاخص های نسخ در شش ماهه اول سال 1398 و مقایسه آن با آمار مشابه در سال 1397 پرداختند. بر اساس آمار ارائه شده میانگین اقلام نسخه در سال 1397 از  3.07 قلم  به 2.96 قلم کاهش یافته است.

در ادامه دکتر سپیده سیف اللهی، مسئول روابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی قزوین ضمن نمایش دادن چند نمونه از نسخ پزشکان حاوی مقادیر بالای آنتی بیوتیک های تزریقی بیمارستانی در نسخ بیماران سرپایی، در خصوص اقدامات نظارتی معاونت غذا و دارو در حیطه تجویز و مصرف منطقی دارو نظیر اعمال محدودیت در میزان دریافتی کتورولاک 30 در داروخانه های شهری، مرجوع نمودن داروهای بیمارستانی از داروخانه های سرپایی توسط شرکت های پخش و انتخاب داروخانه منتخب در توزیع اسلتامیویر ( داروی درمان آنفلونزا) توضیحاتی را ارائه نمودند.

به گفته دکتر کارآگاه گزارش های دریافتی حاکی از آن است که استان قزوین بالاترین میزان تجویز اسلتامیویر را به خود اختصاص داده است که بر همین اساس و به منظور اعمال محدودیت مصوب گردید از این پس تنها متخصصان و فوق تخصصان عفونی و فوق تخصصان اطفال مجاز به تجویز داروی اسلتامیویر باشند.

در انتها در خصوص کمبودهای دارویی استان،راهکاری کنترل کمبود دارویی و نحوه توزیع عادلانه داروها توسط ستاد توزیع دارو توضیحاتی بیان گردید و حضار به بیان نظرات و پبشنهادات خود در حیطه تجویز و مصرف منطقی پرداختند.
 

آدرس پرتال دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین     www.qums.ac.ir