اخبار معاونت
اعمال محدودیت در میزان دریافتی کتورولاک تزریقی 30 میلی گرم در داروخانه های شهری

جناب آقای دکتر امید کارآگاه، مدیر نظارت بر اداره دارو و مواد مخدر معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی قزوین از اعمال محدودیت در میزان دریافتی کتورولاک 30میلی گرم تزریقی توسط داروخانه ها خبر داد.

دکتر امید کارآگاه، با تایید این خبر افزود: داروهای بیمارستانی مجاز به عرضه در داروخانه های شهری نمی باشند، ولی در این برهه زمانی با توجه به نایاب بودن داروی کتورولاک تزریقی 15 میلی گرم و تکمیل نمودن روند درمان بیماران، با نظر ستاد توزیع دارو تا اطلاع ثانوی با توزیع محدود کتورولاک تزریقی 30 میلی گرم( بیمارستانی) موافقت گردید.

به گفته دکتر کارآگاه بر این اساس داروخانه های شبانه روزی مجاز به دریافت 500 عدد و داروخانه های روزانه مجاز به دریافت 300 عدد کتورولاک تزریقی 30 میلی گرم از هر شرکت پخش به صورت ماهیانه می باشند.

گفتنی است ستاد توزیع دارو معاونت غذا و دارو متشکل از کارشناسان دارویی می باشد که تحت نظر مدیر اداره نظارت بر دارو و مواد مخدر بر اساس نوع دارو و میزان داروی تخصیص داده شده به استان با رویکرد تسهیل دسترسی بیماران به دارو در سطح شهر نسبت به سهمیه بندی و تخصیص داروها اقدام می نماید.

آدرس پرتال دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین     www.qums.ac.ir