اخبار معاونت
برگزاری جلسه آموزشی آشنایی با گیاهان دارویی در بیمارستان رازی

دکتر عباس طالبیان، مدیر اداره نظارت بر فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی قزوین از برگزاری جلسه آموزشی در بیمارستان رازی قزوین خبر داد.

دکتر عباس طالبیان با تایید این خبر در خصوص عناوین مطرح شده در جلسه آموزشی اضافه نمود: نحوه فعالیتهای قانونی عطاریها، تعریف گیاهان دارویی و داروهای گیاهی، تقلبات و اشتباهات رایج در گیاهان دارویی، گیاهان دارویی مؤثر بر چاقی و لاغری و تداخلات گیاهان دارویی با داروهای شیمیایی، هشدار مصرف خودسرانه مکمل‌های ورزشی و همچنین نحوه شناسایی محصول اصیل با استعلام برچسب اصالت توسط مهندس رامش مهرآئین، کارشناس اداره نظارت بر فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی قزوین بیان گردید.

گفتنی است به منظور آشنایی پرسنل بیمارستان رازی با مفاهیم گیاهان دارویی و مکمل ها جلسه آموزشی در ششم بهمن 1398 در محل سالن کنفرانس بیمارستان رازی برگزار گرید.

آدرس پرتال دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین     www.qums.ac.ir