اخبار معاونت
اعلام فاقد مجوز بودن دستگاه تحریک مغناطیسی فرا جمجمه ای (TMS) شرکت مدینا طب گستر

به گفته مهندس دینکانی رئیس اداره نظارت و ارزیابی تجهیزات پزشکی معاونت غذا و دارو قزوین، کالایی به شرح جدول زیر از طرف اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی به عنوان کالای فاقد پروانه ساخت و سابقه واردات فراخوان شده است. رئیس اداره نظارت و ارزیابی تجهیزات پزشکی عنوان کرد کلیه مراکز درمانی از خرید کالای مذکور خودداری نموده و در صورت دارا بودن نسبت به تعیین تکلیف ، جمع آوری و امحا کالاها و برخورد با متخلفین مطابق با دستورالعمل ابلاغی اقدام نمایند.

لازم به ذکر است اطلاعات تکمیلی در سایت اداره کل تجهیزات پزشکی و همچنین پورتال معاونت غذا و دارو دانشگاه قزوین (بخش تجهیزات پزشکی ، اقلام فاقد مجوز) در دسترس می باشد.

نام وسیله پزشکی

شرکت سازنده

نام تجاری

موضوع

دستگاه تحریک مغناطیسی فرا جمجمه ای (TMS)

مدینا طب گستر

Magsurve

کالای فاقد مجوز