اخبار معاونت
برگزاری دوره بازآموزی بررسی اصول تشخیص و درمان بیماری آمنوره

دکتر عباس طالبیان، سرپرست اداره نظارت بر فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل دانشگاه علوم پزشکی قزوین، از برگزاری دوره بازآموزی یک روزه تحت عنوان" بررسی اصول تشخیص و درمان بیماری آمنوره از زوایای مختلف" خبر داد.

دکتر طالبیان با تأیید این خبر افزود: در این دوره مطالب مربوط به شرح بیماری آمنوره و عوامل زمینه ساز آن، تازه های تشخیص و درمان در بیماران مبتلا به آمنوره، معرفی بیماری آمنوره از دیدگاه طب ایرانی و عوامل پیشگیری از آن، شرح علائم و اصول درمانی در طب ایرانی برای بیماری آمنوره و معرفی گیاهان دارویی مورد استفاده در درمان آمنوره ارائه گردید.

گفتنی است این برنامه به منظور آشنایی بیشتر گروه پزشکی با روش های تشخیص و درمان بیماری آمنوره، به همت اداره نظارت بر فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل و با همکاری گروه تخصصی زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار شد.

آدرس پرتال دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین     www.qums.ac.ir