اخبار معاونت
برگزاری طرح نهضت خدمت در نماز جمعه قزوین

دکتر پیمان قجربیگی، معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی از برگزاری طرح نهضت خدمت در نماز جمعه خبر داد.

دکتر قجربیگی با تایید این خبر افزود: با استقرار میز خدمت در نماز جمعه به سوالات مراجعین در حوزه سلامت پاسخ داده شد.

گفتنی است طرح نهضت خدمت در نماز جمعه قزوین در روز 11 بهمن 1398 با حضور معاون غذا و دارو و مدیران برگزار گردید.

آدرس پرتال دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین     www.qums.ac.ir