اخبار معاونت
عملکرد خوب دانشگاه علوم پزشکی قزوین در برگزاری جلسات قرارگاه

بنا بر گزارش دریافت شده از سوی مقام عالی وزارت بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین در تشکیل جلسات دانشگاهی قرارگاه جزو دانشگاه ها با عملکرد خوب دسته بندی شده است.

دکتر پیمان قجر بیگی، معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی قزوین با تایید این خبر افزود: دانشگاه علوم پزشکی قزوین، با توجه به حسن عملکرد، ارائه گزارش های منظم و دقیق به عنوان دانشگاه با عملکرد خوب معین شده است.

گفتنی است قرارگاه دارو و تجهیزات پزشکی به صورت ماهیانه با حضور ریاست دانشگاه، معاون غذا و دارو و سایر اعضا به منظور بررسی وضعیت کمبودهای دارویی برگزار می گردد.
 

آدرس پرتال دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین     www.qums.ac.ir