پیام های آموزشی
تداخلات گیاهان دارویی
 • گیاه با گیاه
 • گیاه با داروهای شیمیایی
 • گیاه با غذا

تداخل گیاهان با یکدیگر

 • نارنج با گیاهان کافئین‌دار
 • جین‌سینگ با گیاهان کافئین‌دار

تداخل با داروهای شیمیایی

 • تقویت اثر ضدانعقادها : شاه بلوط ، وانیل ، یونجه ، زنجبیل ، جینکو ، پیاز، زردچوبه
 • وارفارین با اغلب گیاهان دارویی تداخل مصرف دارد .
 • سویا با داروهای حاوی استرون (مانند قرصهای ضد بارداری )
 • گریپ فروت با ضدانعقادها
 • زالزالک با داروهای قلبی

تداخل با مواد غذایی

 • گیاهان حاوی منیزیم با خوراکیهای حاوی کلسیم : (کلسیم جذب آهن ، روی و منیزیم را کاهش می‌دهد ) .
 • گیاهان حاوی آهن ، روی و منیزیم : بادام ، بادام زمینی ، فندق ، حبوبات
آدرس پرتال دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین     www.qums.ac.ir