برگزاری دوره آموزشی آشنایی با سامانه نظام ردیابی و کنترل اصالت فراورده‌های سلامت در دانشگاه علوم پزشکی قزوین

1396/6/16 پنجشنبه

دوره آموزشی آشنایی با سامانه : Tracing, Tracking and Athentication Control)  TTAC  - نظام ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت فراورده‌های سلامت) برای بیش از 70 نفر از مسئولین واحد های تولید کننده محصولات غذایی ، آرایشی و بهداشتی ، مسئولین فنی انبار های توزیع کننده محصولات غذایی ، آرایشی و بهداشتی وکارشناسان اداره نظارت بر مواد غذایی ، آرایشی وبهداشتی در روز یکشنبه مورخ 12 شهریور 96 در محل سالن کنفرانس ساختمان شماره 1 ستاد دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار شد. شایان ذکر است در این دوره کارشناسان سازمان غذا و دارو ، مهندس کاری و مهندس فلاح نیز شرکت داشتند. مهندس آزادروش مدیر اداره نظارت بر مواد غذایی ، آرایشی و بهداشتی استان ضمن خیر مقدم به بیان اهداف دوره پرداخت و خانم ها مهندس کاری و مهندس فلاح به تدریس سر فصل های دوره  آموزشی اقدام و در پایان به سئوالات مسئولین فنی در خصوص مشکلات احتمالی مواجهه با نحوه کار با سامانه پاسخ داده شد.