برگزاری کمیته هماهنگی و برنامه‌ریزی طرح pms دانشگاه علوم پزشکی قزوین در معاونت غذا و دارو

1397/10/17 دوشنبه

به گفته مهندس هدایت آزادروش مدیر نظارت بر مواد غذایی آرایشی و بهداشتی، پیرو ابلاغ دستورالعمل های اجرایی پایش فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی و مواد غذایی و آشامیدنی در سطح عرضه (pms) در سال 1398-1397 ، کمیته هماهنگی و برنامه ریزی طرح دانشگاه علوم پزشکی قزوین در معاونت غذا و دارو در تاریخ 15 دی ماه سال جاری تشکیل شد .

مدیر نظارت بر مواد غذایی آرایشی و بهداشتی اذعان کرد : در این جلسه در خصوص نحوه  زمانبندی و مراحل اجرای طرح ، تخصیص منابع مالی مورد نیاز و هماهنگی های بین بخشی مورد نیاز جهت اجرای صحیح و به موقع طرح فوق الذکر ، تصمیمات لازم اخذ شد .

ایشان عنوان کرد : طرح pms  در سال 1397-1398با توجه به اهمیت کنترل سلامت فرآورده های آرایشی و بهداشتی ، مواد غذایی و آشامیدنی در سطح عرضه طی دو دستورالعمل مجزای واصله ، اجرا خواهد شد.

شایان ذکراست این جلسه با حضور دکتر پیمان قجربیگی معاون غذا و دارو ، مهندس علی صادقی نیارکی مدیر نظارت بر امور آزمایشگاه نظارت ، دکتر سینا درزی (سرپرست اداره آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و دارو ) ، مهندس حسن بغدادی کارشناس اداره نظارت بر مواد غذایی ، آرایشی و بهداشتی ، سجاد بحری مدیر امور مالی معاونت غذا و دارو  و مهندس زهره رحمانی سرپرست محترم اداره نظارت بر مواد غذایی و آشامیدنی  و مهندس فاطمه رحمانی‌مهر برگزار شد .
آدرس پرتال دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین     www.qums.ac.ir