بیماران دیابتی برای تهیه انسولین های قلمی می توانند به داروخانه های منتخب مراجعه کنند

1399/8/20 سه‌شنبه

 کلیه اقلام انسولین های قلمی در داروخانه های منتخب ، موجود است و روند دریافت و تحویل دارو به بیماران به طور منظم صورت می پذیرد.

دکتر سپیده سیف الهی، کارشناس دارویی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی قزوین، روز 19 آبان 1399 با بیان این خبر افزود: در حال حاضر، کلیه انسولین های قلمی در داروخانه های منتخب، توزیع شده، و برای تحویل به بیماران، موجود است، پس نگرانی در خصوص تامین این اقلام دارویی وجود ندارد.

دکتر سیف الهی، در خصوص مشکلات موجود در خصوص تهیه انسولین های قلمی اظهار کرد: در حال حاضر، به صورت منظم، توزیع انسولین های قلمی به داروخانه های منتخب صورت می گیرد و داروخانه ها، انسولین مورد نیاز بیماران را به میزان مصرف 15 روزه در اختیار افراد قرار می دهند.

وی گفت: تهیه و توزیع انسولین های قلمی، به طور مستمر، توسط کارشناسان واحد خدمات دارویی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی قزوین، در حال رصد است و کمبودهای احتمالی، در حال پیگیری می باشد.

کارشناس دارویی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی قزوین، اسامی داروخانه های منتخب توزیع را به این شرح بیان کرد:

قزوین: صدرا(شبانه روزی)، دکتر اخوان(شبانه روزی)، قانون(شبانه روزی)، دکتر سمساری(شبانه روزی)، مرکزی(شبانه روزی)، دکتر اعتضادی(شبانه روزی)، دکتر شهیدی، دکتر گلنار، دکتر علی ابوترابی، دکتر شهاب زاده ،دکتر نورخیز محجوب و درمانگاه پاکروان و داروخانه نیکان.

اقبالیه: دکتر لشگری (شبانه روزی ).

تاکستان: دکتر افشار(شبانه روزی)، دکتر غیاثوند(شبانه روزی)، دکتر مهران.

آبگرم: دکتر طیار.

ضیاآباد: دکتر سورتچی.

آبیک: دکتر عنبری روزبهانی(شبانه روزی)، دکتر اسلامی.

بویین زهرا: دکتر شکری، دکتر قلعه.

البرز: دکتر شکرگزار(شبانه روزی)، دکتر مهدوی نیا(شبانه روزی)، دکتر خالقی نژاد(شبانه روزی)، دکتر مهرگان(شبانه روزی) و دکتر پورهاشمی.