اخبار معاونت
برگزاری نشست کمیته سلامت اداری معاونت غذا و دارو

1396/6/16 پنجشنبه

نشست کمیته سلامت اداری معاونت غذا و دارو در مورخ 15 شهریور 96 در معاونت غذا و داروی قزوین برگزار شد .در این جلسه  اعضاء کمیته سلامت اداری دانشگاه حضور داشتند.  در این نشست بر اجرای برنامه های آموزشی آشنایی پرسنل با راه های پیشگیری از تخلفات اداری و بازنگری فرآیندها تاکید شد.