اخبار معاونت
سومین ویرایش آیین نامه تجهیزات پزشکی تدوین و ابلاغ شد.

1397/10/16 يكشنبه

به گفته مهندس طاهره دینکانی رئیس اداره نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی معاونت غذا و دارو ، در راستای سیاست گذاری، نظام‌مند نمودن، کنترل و نظارت بر کلیه فعالیت‌ها و فرآیندهای حوزه تجهیزات پزشکی، سومین ویرایش آیین نامه فعالیت در حوزه تجهیزات پزشکی در 11 فصل و 105 ماده تدوین و توسط مقام محترم وزارت به کلیه ذینفعان این حوزه در کشور ابلاغ شده است که مفاد آن از زمان تصویب لازم الاجرا می باشد. رئیس اداره نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی اذعان کرد : با ابلاغ سومین ویرایش این آیین نامه، کلیه آیین نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مغایر با مفاد آن لغو شده است.لازم به ذکر است مفاد این آیین‌نامه در سایت معاونت غذاو دارو دانشگاه علوم پزشکی قزوین و زیرپورتال "تجهیزات پزشکی" قسمت" اطلاعیه‌ها "قابل دسترسی می باشد.
آدرس پرتال دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین     www.qums.ac.ir