اخبار معاونت
اطلاع رسانی تجهیزات و ملزومات پزشکی فاقد مجوز

1398/10/14 شنبه

مهندس طاهره دینکانی، مدیر اداره نظارت و ارزیابی تجهیزات پزشکی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی قزوین از ابتدای دی ماه از 8 مورد تجهیزات و ملزومات پزشکی فاقد مجوز خبر داد.

مهندس دینکانی در خصوص اقلام اقد مجوز بیان نمود: سرنگ گاواژ با برندهای حیات ارومیه و اروم سرنگ، سه راهی آنژیوکت nokast health care ، ست لاواژ KBN ، دستکش معاینه super touch، ست مدار تنفسی پارسا پویش درمان، دم ساز اطفال تامین طب فلارد و پیچ IMF ایمن ایجاز فاقد هرگونه پروانه ساخت یا سابقه واردات از اداره کل تجهیزات پزشکی می باشند که ضروری است مراکز درمانی از خرید کالاهای مذکور خودداری نموده و در صورت دارا بودن این کالاهای فاقد مجوز نسبت به تعیین تکلیف، جمع آوری و امحاء آنها و همچنین برخورد با متخلفین اقدام نمایند.

گفتنی است اطلاعات تکمیلی کلیه کالاهای فاقد مجووز اعلام شده از طرف اداره کل تجهیزات پزشکی در سایت آن اداره کل و همچنین در پورتال معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی قزوین بخش تجهیزات پزشکی، اقلام فاقد مجوز  ،در دسترس می باشد.
 

آدرس پرتال دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین     www.qums.ac.ir