اخبار معاونت
پیام معاون غذا و دارو به مناسبت شهادت سردار دل ها شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی و همرزمان شهیدشان

1398/10/16 دوشنبه

سردار دل ها
خداوند می فرماید: "تصحیح ارتباط با مردم در گرو تنظیم ارتباط با خداست.
امروز این معنی را بواقعیت دریافتیم و دیدیم سردار.
دیدیم که خداوند مهر تو را چگونه در دل مردم گذاشت حتی آن هایی که تو را خوب نمی شناختند .
سردار دل ها
امروز از صمیم قلب اعتقاد داریم که خون تو نیز بسیار قوی تر از قبل برای مظلومان خواهد جنگید.
و اما با تلخی فراغ چه کنیم ! که می دانیم مرگی بزرگ و تاثیرگذار جز این برایت لایق نبود.
سفر به سلامت . ما را دعا کن سردار