اخبار معاونت
برگزاری جلسه ساماندهی تولید کنندگان ماسک وموادضد عفونی کننده استان

1399/1/23 شنبه

جلسه ساماندهی تولید کنندگان ماسک و مواد ضدعفونی کننده استان در محل معاونت غذا و دارو برگزار شد.

دکتر پیمان قجربیگی، معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی قزوین با تایید این خبر افزود: جلسه هماهنگی اقلام حفاظتی مبارزه با کرونا در استان قزوین با حضور رئیس سازمان صنعت و معدن، معاونین سازمان صنعت، مدیر کل هماهنگی امور اقتصادی استان قزوین و رئیس اداره تجهیزات پزشکی معاونت غذا و دارو در سالن اجتماعات معاونت غذا و دارو برگزار شد.

به گفته دکتر قجربیگی این جلسه در تاریخ 18 فروردین 1399 در محل معاونت غذا و دارو برگزار شد و شرایط تولید کنندگان مجاز و میزان تولید روزانه آنها بررسی و راهکارهای اجرایی پیشنهاد گردید.

آدرس پرتال دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین     www.qums.ac.ir