اخبار معاونت
صدور مجوز تولید ماسک برای بیش از 20 واحد کارگاهی در استان قزوین

1399/2/2 سه‌شنبه

مهندس دینکانی رییس اداره نظارت و ارزیابی تجهیزات پزشکی معاونت غذا و دارو بیان نمود از ابتدای شیوع ویروس کرونا شاهد تولید و توزیع انواع ماسک توسط افراد مختلف در جامعه بودیم که با بررسی های بعمل آمده از محیط مشخص گردید اغلب این ماسکها فاقد کیفیت مناسب بوده و یا شرایط بهداشتی لازم را ندارند.ایشان اظهار کرد با تفویض اختیار صدور مجوز تولید ماسک به دانشگاههای علوم پزشکی در تاریخ 8/12/98 ،اداره تجهیزات پزشکی معاونت غذا و دارو اقدام به جمع آوری درخواستهای تولید ماسک و بررسی آنها نمود.در این راستا ابتدا با همکاری معاونت بهداشتی تاییدیه بهداشتی محیط اخذ و پس از بررسی پارچه های استفاده شده جهت تولید ماسک و ارسال نمونه به آزمایشگاه جهت تست نفوذناپذیری، در صورت تایید نهایی، مجوز محدود و موقت سه ماهه برای تولید ماسک مشروط به رعایت دستورالعملهای ابلاغی و تداوم کیفیت صادر گردید.لازم به ذکر است از ابتدای تفویض صدور مجوز تولید ماسک تا کنون ، 22 واحد تولیدی موفق به اخذ مجوز موقت تولید ماسک از معاونت غذا و دارو گردیده اند.

برای دریافت فهرست تولید کنندگان مجاز ماسک در استان بر روی دانلود کلیک نمایید .  دانلود