اخبار معاونت
بازدید دکتر قجر بیگی از واحد تولید ماسک پزشکی در حال راه اندازی

1399/2/15 دوشنبه

معاون غذا و دارو از واحد تولید کننده ماسک پزشکی، دارای مجوز از معاونت غذا و دارو و آماده به تولید بازدید نمود.

دکتر پیمان قجربیگی، معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی قزوین با تایید این خبر افزود: با همراهی مهندس خانپور، مدیر عامل شرکتهای صنعتی استان قزوین و مهندس طاهره دینکانی رئیس اداره تجهیزات پزشکی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی قزوین از واحد تولیدی ماسک پزشکی در حال راه اندازی در شهرک صنعتی کاسپین بازدید صورت پذیرفت.

گفتنی است فعال کردن واحدهای تولید کننده ماسک یکی از اهداف معاونت غذا و دارو می باشد.

آدرس پرتال دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین     www.qums.ac.ir