اخبار معاونت
برگزاری وبینار مسمومیت ها و فارماکوویژیلانس

1399/8/19 دوشنبه

برای دریافت فایل دوره ها بر روی عناوین آن ها کلیک نمایید .
1- مسمومیت ها و کمک های اولیه

2- آمار مسمومیت دانشگاه در سال 99
3- نگاهی به انواع مسمومیت ها
4- اشتباهات دارو پزشکی و آشنایی با فارماکوویژیلانس
5- ADR

آدرس پورتال دانشگاه علوم پزشکی قزوین: http://qums.ac.ir