اخبار معاونت
ساعت کاری داروخانه های استان قزوین تغییر کرد

1399/9/1 شنبه

دکتر امید کارآگاه، مدیر نظارت بر امور دارو معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی قزوین با اعلام تغییر ساعات کاری داروخانه ها؛ گفت: با توجه به شرایط همه گیری بیماری کرونا، طبق موصوبات ستاد استانی مقابله با این بیماری، برای دسترسی آسان مردم به خدمات دارویی و همچنین جلوگیری از تجمع مراجعه کنندگان در داروخانه ها؛ ساعت کاری داروخانه ها از روز یکم آذر 1399 به مدت سه ماه تغییر یافت. وی افزود ساعت جدید، 8 صبح تا 10 شب و به صورت پیوسته است.

دکتر کارآگاه بیان کرد: کلیه موارد قانونی به ویژه حضور مسؤول فنی در داروخانه، توسط کارشناسان این حوزه، بررسی می شود و در صورت تخلف، با متخلفان برخورد خواهد شد .

آدرس پورتال دانشگاه علوم پزشکی قزوین: http://qums.ac.ir