اخبار معاونت
مصرف آنتی بیوتیک ها و وافارین منجر به افزایش اثر وارفارین می گردد

1399/12/3 يكشنبه

داروها در مصرف همزمان می توانند با یکدیگر تداخل داشته باشند. این تداخلات به صورت افزایش اثر و یا کاهش اثر بروز می کند. برای مثال مصرف وارفارین به صورت همزمان با آنتی بیوتیک ها، افزایش اثر وارفارین و بالطبع عوارض جانبی را برای بیمار به همراه دارد.

دکتر سپیده سیف الهی، کارشناس دارویی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی قزوین با تایید این خبر افزود: بسیاری از آنتی بیوتیک ها در صورت مصرف همزمان با وارفارین ایجاد تداخل می نمایند، لذا لازم است از مصرف خودسرانه آنتی بیوتیک ها خودداری گردد و پیش از استفاده پزشک متخصص خود را مطلع فرمایید.

گفتنی است  به همت واحد آموزش و تحقیقات معاونت غذا و دارو و با همکاری آموزش مداوم دانشگاه علوم  پزشکی قزوین، دوره بازآموزی یک روزه تحت عنوان" کنفرانس مروری بر تداخلات و عوارض دارویی" به صورت وبینار ویژه  داروسازان و پزشکان در تاریخ 30/11/1399 برگزار و مباحثی نظیر عوارض شایع دارویی، تداخلات دارو با دارو و تداخلات دارو با غذا مطرح گردید.

آدرس پورتال دانشگاه علوم پزشکی قزوین: http://qums.ac.ir