توضیحات مربوط به تکمیل کردن فرم
مدیرعامل محترم شرکت ....
با سلام و احترام


با توجه به اجرای طرح ساماندهی انبارهای کالاها در راستای حمایت از تولید داخلی، محقق نمودن اقتصاد مقاومتی و مبارزه با قاچاق کالا و مشخص نمودن مبادی و مقاصد کالا و با عنایت به تاکیدات استانداری و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان؛ خواهشمند است نسبت به تکمیل اطلاعات درخواستی در فرم ذیل اقلام نمایید. شایان ذکر است با توجه به راه اندازی و فعالیت این سامانه از ابتدای سال 96 و به جهت جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی برای آن واحد، به سایت www.nwms.ir نیز مراجعه نموده و نسبت به ثبت نام و تکمیل مشخصات خود اقدام نمایید.
فرم ساماندهی انبار کالا - برای دریافت نسخه چاپی فرم روی کلمه بیشتر در پایین صفحه کلیک کنید.

لطفاً فرم زیر را جهت ثبت اطلاعات انبار تکمیل نمایید:
* نام واحد (انبار)
* نام استان
* نام شهرستان
* کدپستی مربوط به مکان واحد (انبار) لطفاً کدپستی را 10 رقمی و بدون خط تیره وارد نمایید . مانند نمونه 9876543210
* نام فرد (مدیر عامل)
* نام خانوادگی (مدیر عامل)
* کد ملی (مدیر عامل) لطفاً کد ملی را به صورت 10 رقمی و بدون خط تیره وارد نمایید . مانند نمونه 9876543210
* شماره تلفن همراه (مدیر عامل) لطفاً شماره تلفن همراه را با صفر وارد نمایید . مانند نمونه 09123456789
حوزه فعالیت واحد (انبار) دو رقم اول کد ISIC یا عنوان محصول / فعالیت درج شود)
* نوع واحد
شناسه ملی شرکت در صورتی که واحد(انبار) برای شرکت می باشد این فیلد پر شود.
نام شرکت در صورتی که واحد(انبار) برای شرکت می باشد این فیلد پر شود.
* وضعیت مالکیت فرد یا شرکت نسبت به واحد (انبار)

کد امنیتی