راهنمای تلفن و پست الکترونیک
يكشنبه 22 ارديبهشت 1392 دفتر معاونت غذا و دارو
تلفن: 33670041-33686400-028
دورنگار: 33672783-028
نشاني: قزوین- بلوار آزادگان- نبش مفتح - ساختمان شماره 2 ستاد دانشگاه - معاونت غذا و دارو