راهنمای تلفن و پست الکترونیک
چهارشنبه 18 ارديبهشت 1392 مدیریت نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی
تلفن: 33663800-028
دورنگار: 33672783-028
نشاني: قزوین- بلوار آزادگان- نبش مفتح - ساختمان شماره 2 ستاد دانشگاه - معاونت غذا و دارو