مطالب علمی غذایی
نشانگرهای رنگی تغذیه ای چیست؟

1395/4/30 چهارشنبه

محصولات خوراکی عرضه شده باید مطابق ضوابط و قوانین سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی تولید و دارای پروانه ساخت معتبر باشند و همچنین بر روی برچسب خود دارای نشانگر رنگی به شکل زیر باشند.
 مصرف کننده گرامی: آیا می دانید چراغ راهنمای تغذیه ای( نشانگر رنگی تغذیه ای) چیست؟
همه ما میدانیم برخی از اجزاء مواد غذایی از قبیل چربی، قند ها و یا نمک برای برخی افراد در سنین مختلف و یا برای افراد دارای بیماریهای مختلف می تواند مفید و یا مضر باشد. به عنوان مثال افراد دارای فشار خون نباید مواد غذایی که حاوی نمک زیادی می باشد مصرف کنند. با الصاق نشانگر رنگی بر روی برچسب محصولات  تولیدی غذایی و آشامیدنی، مصرف کننده می تواند از محتوای انرژی، قند، چربی، نمک و اسیدهای چرب ترانس هر ماده غذایی مطلع شود و به این ترتیب با اطلاعات بدست آمده، نوع و میزان مصرف هر ماده غذایی را بصورت روزانه تشخیص داده و انتخاب نماید که کلیه ویژگیهای مذکور بر اساس هر سهم ماده غذایی و با رنگهای مختلف همانند چراغ راهنما مشخص شده است.
تعریف رنگها در جدول نشانگرهای رنگی:
مفهوم رنگ قرمز:رنگ قرمز بر روی هر یک از اجزاء در جدول چراغ راهنما نشان دهنده وجود آن جزء در مقادیر بالا در ماده غذایی می باشد. به عنوان مثال چنانچه مقدار نمک در چراغ راهنما دارای رنگ قرمز باشد مفهوم این است که آن ماده غذایی حاوی مقدار زیادی نمک می باشد و ممکن است این ماده غذایی برای فرد دارای فشار خون بالا مناسب نباشد.
مفهوم رنگ زرد:رنگ زرد بر روی هر یک از اجزاء در جدول چراغ راهنما نشان دهنده وجود آن جزء در مقادیر متوسط در ماده غذایی می باشد. برای مثال چنانچه مقدار اسیدهای چرب ترانس در چراغ راهنما دارای رنگ زرد باشد مفهوم این است که آن ماده غذایی حاوی مقدار متوسطی اسیدهای چرب ترانس می باشد و به این ترتیب مصرف کننده در انتخاب و میزان مصرف آن محصول غذایی راهنمایی می شود.
مفهوم رنگ سبز:رنگ سبز بر روی هر یک از اجزاء در جدول چراغ راهنما نشان دهنده وجود آن جزء در مقادیر مناسب سلامتی در ماده غذایی می باشد. برای مثال چنانچه مقدار قند در چراغ راهنما دارای رنگ سبز باشد مفهوم این است که آن ماده غذایی حاوی مقدار کمی قند بوده و آن محصول برای کسانی که تمایل به مصرف قند بالا در رژیم غذایی خود را ندارند مناسب می باشد.
از طریق جدول نشانگرهای رنگی مصرف کننده میزان مصرف قند،نمک ، چربی و اسید چرب ترانسی که از طریق مصرف فرآورده های غذایی دریافت می کند را می داند و از این طریق رژیم غذایی روزانه خود را مدیریت می کند.
 
سهم ماده غذایی چیست:مقدار مصرف فرآورده غذایی در هر نوبت در روز که بر اساس مقادیر متداول مصرف جامعه تعیین می شود.
 درج نشانگرهای رنگی با هدف افزایش آگاهی مصرف کنندگان و اصلاح الگوی مصرف در ارتقا سلامت طراحی و تدوین گردید.