مطالب علمی غذایی
انواع تقلب در مواد غذایی

1396/2/17 يكشنبه

 دسته بندی انواع تقلب به لحاظ میزان خطر:
1 - تقلب کم خطر : مانند افزودن نشاسته به ماست به منظور قوام بیشتر آن
2 - تقلب خطرناک : استفاده از رنگ سبز صنعتی برای زیبا ساختن خیارشور
انواع دیگر تقلب :
1  -  فروش یک ماده غذایی به جای ماده غذایی دیگر مانند پودر لوبیا سبز به جای پودر پسته
2 -  مخلوط کردن یک ماده غذایی با مواد غذایی مشابه ارزان قیمت مثل اضافه کردن روغن نباتی جامد به کره
3 -   عدم رعایت استاندارد یا فرمول ثبت شده در تولید محصول مانند  کم بودن درصد چربی شیرهای استریلیزه و هموژنیزه نسبت به میزانی که در فرمول ترکیبات آنها ثبت شده است
4  -  فروش و عرضه  ماده غذایی فاسد یا عرضه  ماده غذایی تاریخ گذشته
5 - استفاده از رنگ ها و اسانس ها و سایر مواد افزودنی غیر مجاز مانند  رنگهای صنعتی برای خوش رنگ کردن شیرینی جات
6 -  کم و زیاد کردن ترکیبات یک ماده  غذایی : گرفتن چربی شیر یا اضافه کردن آب به آن