اطلاعیه های غذایی، آرایشی و بهداشتی
برگزاری دوره آموزشی نمونه برداری مواد غذایی در 98/11/15
نشانه گذاری محصولات غذایی و بهداشتی
اولین همایش صنعت لبنیات 7 بهمن 98
تعیین دقیق محل کارگاه / کارخانه بر روی نقشه در سامانه TTAC
شرایط پذیرش گواهی بهداشت برای واردات مواد اولیه و فرآیند شده
1 قلم فرآورده آرایشی و بهداشتی غیر مجاز
16 قلم فرآورده خوراکی غیر مجاز
12 قلم فرآورده خوراکی و آرایشی و بهداشتی غیر مجاز
4 فرآورده آرایشی غیر مجاز
15 قلم فرآورده خوراکی غیر مجاز
4 قلم فرآورده بهداشتی غیر مجاز
9 قلم فرآورده بهداشتی غیر مجاز
7 قلم فرآورده آرایشی غیر مجاز
3 قلم فرآورده آرایشی غیر مجاز
ضرورت اقدام به ثبت کلیه شرکت های پخش در سامانه TTAC  سازمان غذا و دارو
17 قلم فرآورده غذایی غیرمجاز
4 قلم فرآورده بهداشتی غیر مجاز
4 قلم فرآورده آرایشی و بهداشتی غیر مجاز
1 قلم فرآورده آرایشی و بهداشتی غیر مجاز
آلاینده ها در گندم - پایش و کنترل گندم
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...