عوارض دارویی، ملزومات و تجهیزات پزشکی
سامانه عوارض دارویی، ملزومات و تجهیزات پزشکی (ADR)

                                                            کارت زرد رنگ ADR

                          
                                 
دانلود روی کارت                                      دانلود پشت کارت                                                     
نرم افزار عوارض دارویی، ملزومات و تجهیزات پزشکی (ADR) جهت نصب بر روی گوشی های دارای سیستم عامل اندوروید
 
                                                     

نرم افزار عوارض دارویی، ملزومات و تجهیزات پزشکی (ADR) جهت نصب بر روی گوشی های دارای سیستم عامل اپل