• ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ 
  • کد خبر : ۱۸۶۵
مقاومت آنتی بیوتیكی در بین انسان ها، حیوانات و محیط زیست قابل انتقال است.
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.15.0
    V6.0.15.0