• ساعت : ۳:۳۶:۲۴
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ 
  • کد خبر : ۲۱۲۳
اگر فورا در زمینه پیشگیری از مقاومت میكروبی اقدام نكنیم در آینده ، جراحت های جزئی و بیماری های عفونی كشنده خواهد شد.
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.9.0
    V6.0.9.0