• ساعت : ۹:۱:۲
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ 
  • کد خبر : ۶۷۰۵
مصرف آنتی بیوتیك، می تواند باعث ایجاد عوارض جانبی شود و كمك به افزایش مقاومت نسبت به آنتی بیوتیكها شود. مقاومت آنتی بیوتیكی یكی از مهمترین ترین تهدیدها برای سلامت عمومی می باشد.
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.9.0
    V6.0.9.0