• ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ 
  • کد خبر : ۴۹۷۱
اقدامات اولیه در برخورد با فرد مسموم

جهت دریافت مطلب مورد نظر بر روی دانلود کلیک نمایید.    دانلود
 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.15.0
    V6.0.15.0