• ساعت : ۷:۴:۴۹
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ 
  • کد خبر : ۲۲۴۴
ضرورت رفع نقص كلیه موارد اعلام شده در پرونده های درخواست ثبت وسیله در یك مرحله

به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات پزشکی، اداره کارشناسی تجهیزات پزشکی اعلام کرد در موارد متعددی مشاهده می گردد شرکت متقاضی ثبت وسیله پزشکی، به نواقص اعلام شده توسط کارشناس در پرونده درخواست ثبت کالا، دقت کامل را به عمل نمی آورد و عموما در زمان برگشت پرونده به کارتابل کارشناس، تنها تعدادی از نواقص برطرف شده است و این امر منجر به گردش های غیر ضرور پرونده و اتلاف وقت کارشناسان علیرغم حجم بالای کاری آنها می گردد.

لذا ضرورت دارد، علاوه بر آن که پرونده های درخواست ثبت کالا توسط ناظر فنی شرکت تکمیل گردد، صرفا پس از رفع نقص تمامی موارد اعلام شده در یک مرحله، پرونده بازگردانده شود.شایان ذکر است، در صورت عدم توجه کامل به نواقص اعلام شده و تکرار نواقص، پرونده عودت خواهد شد.

آدرس پرتال دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین     www.qums.ac.ir

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V6.0.9.0