مطالب کاربردی

 

  • آئین نامه ها و ضوابط داروخانه ها

                  * آئین نامه داروخانه ها (قدیمی وباطل شده)
                  * آئین نامه داروخانه ها ابلاغیه مورخ 1400/03/08
                  * ضوابط تاسیس داروخانه ها
                        * نامه ابلاغ ضابطه

                  * تیصره 4 ماده 15 آئین نامه "تاسیس و اداره داروخانه ها"
                        * اصلاحیه ضوابط تاسیس و اداره داروخانه پیرو تغییرات تبصره 4 ماده 15
                  * آیین نامه اجرایی وظایف و صلاحیت داروسازان شاغل در داروخانه

                    * دستورالعمل اجرایی

                   * شرکتهای استانی
                   * شرکتهای دپو
                   * شرکتهای خارج استانی

                      * فهرست اطلاعیه های مرکز ADR
                      * سامانه گزارش دهی عوارض و اشتباهات مرتبط با کالاهای سلامت در مرکز ADR

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0