معرفی کارشناسان
 

معرفی سرپرست اداره نظارت بر مواد آرایشی و بهداشتی
ردیف نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی شماره تماس
1 سینا درزی دکترای پزشکی مولکولی 33672784-5

 

معرفی کارشناسان اداره نظارت بر مواد آرایشی و بهداشتی

ردیف نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی شماره تماس
1 حسن بغدادی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی 33672784-5
2 فاطمه رحمانی مهر کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست 33672784-5
2 زهرا جمشیدزاده کارشناسی ارشد شیمی تجزیه 33672784-5
3 مرضیه مجدی دکترای شیمی تجزیه 33672784-5
4 زهرا مظفری دکترای شیمی آلی 33672784-5
5 سمیه قوامی دکترای شیمی آلی 33672784-5

 
شرح وظایف رئیس اداره نظارت بر مواد آرایشی و بهداشتی

 • نظارت بر حسن انجام امور اجرایی نظارتی و آموزشی ادارات تابعه در جهت تأمین سلامت جامعه
 • اجرای بخشنامه ها و دستورات معاونت غذا و دارو طبق ضوابط موجود
 • شرکت در جلسات ، کارگروهها ، همایشهای کشوری ، استانی و ... مرتبط مورد نیاز
 • انجام هماهنگیها و تعاملات در سطح دستگاههای استان ، وزارت مربوطه و سازمانهای ذیربط
 • مشارکت در امور پژوهشی و حوزه های مرتبط


شرح وظایف اداره نظارت بر مواد آرایشی و بهداشتی

 • تلاش در جهت ارتقا و سطح آگاهی عموم جامعه
 • تلاش در جهت ارتقا و سطح آگاهی مسئولین فنی واحدهای تولیدی مواد آرایشی و بهداشتی
 • انجام اقدامات لازم جهت صدور پروانه های بهداشتی (مسئول فنی،بهره برداری،ساخت ) جهت تولید محصولات آرایشی و بهداشتی
 • نظارت بر فرآیند تولید محصولات آرایشی و بهداشتی مشمول قوانین مربوط به منظور تأمین سلامت و مطابقت با فرمول ساخت ارائه شده
 • بازدید و نمونه برداری از مراکز نگهداری مواد آرایشی و بهداشتی شامل انبارها و مراکز عرضه اقلام آرایشی و بهداشتی
 • صدور گواهی بهداشت جهت امر صادرات در محصولات ارایشی و بهداشتی تحت پوشش
 • گشایش و ترخیص مواد اولیه محصولات آرایشی و بهداشتی در حوزه تحت پوشش و نظارت بر نحوه نگهداری و مصرف آن 
 • صدور مجوزهای افزایش وزن ، تغییر یا افزایش نام و ظرفیت خالی
 • پاسخ به استعلامهای مربوطه

6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0