• ارائه خدمات مربوط به صدور پروانه های بهداشتی موسسات تولید و عرضه مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی و دارویی و نظارت مستمر بر فعالیت آنها در چارچوب وظایف حوزه
 • ارائه خدمات مربوط به صدور مجوزهای ترخیص کالاهای غذایی، آرایشی و بهداشتی وارداتی و گواهی بهداشتی صادرات
 • انجام آزمایشهای کنترلی بر روی محصولات غذایی، آرایشی و بهداشتی
 • پاسخگویی به سوالات و شکایات مطرح شده توسط گروه های پزشکی و مردم در حوزه غذا و دارو
 • برگزاری دوره های علمی و آموزشی جهت بخشهای نظارتی، تولید کنندگان، گروه های پزشکی و زیر مجموعه های مرتبط
 • ارتباط با مراجع بالادستی و پایین دستی و سایر ادارات و دستگاه های مرتبط در جهت پیشبرد وظایف قانونی حوزه غذا و دارو
 • نظارت بر کلیه امور مربوط به دارو، مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی و بسته بندی در استان در چارچوب وظایف حوزه
 • انجام امور تحقیقاتی و پژوهشی در زمینه مسائل غذایی، آرایشی، بهداشتی و دارویی با رویکرد حل معضلات این بخش
 • انجام مداخلات لازم در زمینه اصلاح وضعیت تجویز و مصرف دارو با هماهنگی سازمان های بیمه گر، نظام پزشکی و سایر بخش های مرتبط
 • تقویت داروخانه های بیمارستانی دانشگاهی و شبکه های بهداشت و درمان در جهت ارائه بهتر خدمات در حوزه دارو و غذا
 • تهیه و توزیع داروهای مخدر مورد نیاز مراکز درمانی و بیماران استان
 • سیاستگذاری و نظارت بر توزیع و مصرف داروهای خاص، تحت کنترل و حساس در استان

6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0