اهداف استراتژیک پنج ساله معاونت غذا و دارو (99-95) بازنگری شده

 1. کاهش 10 درصدی میزان عدم انطباق‌های بحرانی در محصولات خوراکی و آشامیدنی تولید شده در استان نسبت به وضع موجود
 2. کاهش 20 درصدی میزان عدم انطباق‌های بحرانی در انواع ظروف بسته‌بندی (سلولزی، پلیمری و فلزی) تولید شده در استان نسبت به وضع موجود
 3. کاهش 10 درصدی میزان عدم انطباق‌های بحرانی در محصولات آرایشی و بهداشتی تولید شده در استان نسبت به وضع موجود
 4. کاهش 20 درصدی میزان عدم انطباق‌ها در ارائه خدمات دارویی استان نسبت به وضع موجود
 5. کاهش 4 درصدی در شاخص‌های تجویز و مصرف منطقی دارو (میانگین اقلام دارویی در نسخه، درصد بیماران دریافت کننده فرآورده‌های تزریقی، آنتی‌بیوتیک و کورتیکواستروئید) نسبت به وضع موجود
 6. کاهش اسیدهای چرب ترانس در روغن دارای مصرف مستقیم خوراکی (تولید استان) از 3 درصد فعلی به 1 درصد
 7. کاهش اسیدهای چرب ترانس در روغن مصرفی (تولید استان) با کاربرد در فرمولاسیون مواد غذایی (از 10 درصد فعلی به 3 درصد)
 8. کاهش درصد نمک در فرمولاسیون مواد غذایی و آشامیدنی صنعتی به میزان 25% (با اولویت فرآورده‌های پرمصرف و پرخطر)
 9. پوشش برنامه غنی‌سازی آرد خبازی با آهن و اسید فولیک به میزان 100 درصد
 10. کاهش درصد قندهای ساده در فرمولاسیون مواد غذایی و آشامیدنی صنعتی به میزان 20% (با اولویت فرآورده‌های پرمصرف و پرخطر)
 11. پوشش برنامه پایش باقیمانده سموم آفت‌کش و کودهای شیمیایی در محصولات پرمصرف کشاورزی با احتمال مخاطره آلودگی بالا تا 50 محصول (براساس جدول محصولات تعیین شده)
 12. اجرای برنامه کنترل در سطح عرضه PMS (با اولویت فرآورده‌های با ارزیابی خطر بالا) برای حداقل 100 قلم فرآورده
 13. کاهش درصد عدم انطباق‌های بحرانی محصولات غذایی و آشامیدنی در برنامه پایش محصولات در سطح عرضه PMS ( از 10 درصد به 5 درصد)
 14. کاهش سهم فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی قاچاق و تقلبی به میزان سالیانه 5 درصد
 15. افزایش تعداد اقلام فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی تحت پوشش برنامه کنترل در سطح عرضه PMS (با اولویت فراورده‌های با ارزیابی خطر بالا)  به 40 فرآورده
 16. کاهش میزان تجویز داروهای خارج از فهرست رسمی ایران به کمتر از 1 درصد تجویزها
 17. دستیابی به 50 درصد تجویز دارو بر اساس پروتکل‌های دارویی مصوب به کل تجویز در بیمارستان‌ها
 18. کاهش میزان اقلام تجویزی تزریقی به حداکثر 42% نسخ
 19. کاهش درصد نسخ حاوی آنتی بیوتیک به کمتر از 50% نسخ
 20. کاهش میزان میانگین اقلام تجویزی در نسخ به حداکثر 3 قلم (نسخ دارویی سرپایی)
 21. ارتقاء سطح آگاهی گروه‌های پزشکی و مردم جهت تجویز و مصرف منطقی فرآورده‌های سلامت از طریق برگزاری سالیانه حداقل 20 دوره آموزشی
 22. ارتقاء کمی و کیفی نظارت بر توزیع و عرضه فرآورده‌های تحت پوشش اداره کل فراورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل به میزان 20 درصد نسبت به وضع موجود (به منظور کاهش مراکز توزیع و عرضه غیرمجاز)
 23. دستیابی به سهم 2 درصد ارزش بازار دارویی کشور توسط محصولات تأیید شده دارویی مبتنی بر طب سنتی در سطح کشور
 24. دستیابی به سهم 20 درصد ارزش بازار دارویی کشور توسط محصولات تأیید شده دارویی مبتنی بر داروهای گیاهی و طبیعی در سطح کشور
 25. بهره‌برداری 100 درصدی سامانه رهگیری و کنترل اصالت فرآورده‌های دارویی، زیستی و تجهیزات و ملزومات پزشکی کشور
 26. راه‌اندازی 100 درصدی سامانه نظارت بر عرضه، تولید ، جابجایی و مصرف مواد و داروهای مشمول کنترل‌های INCB
 27. افزایش توانمندی آزمایشگاه‌ کنترل کیفیت مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی و بسته‌بندی به میزان 20 درصد (شامل نیروی انسانی، تجهیزات آزمایشگاهی، روش‌های آزمون، سیستم مدیریت کیفیت و ...)
 28. بررسی و رسیدگی به 100 درصد گزارش مشکلات کیفی وسایل پزشکی (MDR)
 29. ساماندهی و تهیه فهرست 100 درصد ملزومات پزشکی مورد نیاز مراکز درمانی
تاریخ آخرین بروزرسانی : 98/04/06

6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0