این دانشگاه کلیه مقررات صادره خود را اعم از بخشنامه ها، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و ضوابط اجرایی و ... پیش از ابلاغ به مدت دو هفته از طریق درگاه الکترونیک خود در معرض نقد عموم قرار داده و پس از دریافت نظرات و انتقادات سازنده مردمی نسبت به اصلاح و سپس ابلاغ اقدام نماید.

  • کلیه شهروندان می‌توانند درخواست‌ها، شکایات و پیشنهادات خود را از طریق سامانهرسیدگی به شکایات” و سامانه “نظام پیشنهادات” که تحت همین عنوان در پایگاه اطلاعرسانی معاونت قرار داده‌ شده است، ارسال و کد رهگیری دریافت نمایند. درخواستهای واصله به واحدهای تخصصی ذی‌ربط ارسال و پاسخ در سامانه درج میشود. شهروندان می‌توانند با استفاده از کد رهگیری پاسخ خود را دریافت نمایند.
  • مراجعین می‌توانند از طریق سامانه “ ارتباط با معاون و مدیران ” که تحت همین عنوان در پایگاه اطلاعرسانی قرار داده‌ شده است، انتقادات و پشنهادات خود را مطرح نمایند. با معاون و مدیران ارتباط داشته و در صورت نیاز درخواست ثبت ملاقات حضوری خود را ثبت نمایند. درخواستهای واصله به معاون و مدیران ارسال شده و وقت ولاقات تعیین می گردد؛ مراجعین می توانند با استفاده از کد رهگیری زمان خود را دریافت نمایند.
  • کاربران می توانند از طریق منو “تماس با ما” و “درباره ما”، شماره تلفن، پست الکترونیکی  مدیران و مسئولان را دریافت و از این طریق با افراد مذکور ارتباط برقرار نمايند.
  • عزیزان می‌توانند از طریق سامانه “نظرسنجی رضایت ارباب رجوع از خدمات” و “نظرسنجی پرتال” که تحت همین عنوان در پایگاه اطلاعرسانی معاونت قرار داده‌ شده است نظرات خود را به  این معاونت ارسال نمایند.

فرم ارائه پیشنهادات مردمی به خدمات معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی:

  فرم ارائه پیشنهاد     فرم پیگیری پیشنهاد


سامانه نظام پیشنهادات کارکنان دانشگاه علوم پزشکی :

  سامانه پیشنهادات      پیگیری پیشنهادات

  
نظرسنجی نامه ها:

نظرسنجی بخش نامه های داخلی   نظرسنجی بخش نامه های استانی

6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0